cht相理命理技術
adm Find login register

丁火

tinmean
1 丁火
Promote 0 Bookmark 02010-02-05quote  

整理一些干支有關的資料, 發現有的會矛盾?

 體性:
[似乎都怕土晦火?]

<滴天髓>: 丁火柔中,內性昭融,抱乙而孝,合壬而忠,旺而不烈,衰而不窮,如有嫡母,可秋可冬

  • 丁火不怕衰, 喜乙, 喜合壬, 壬為官. 嫡母: 可能是甲木? 有甲木生火則秋冬皆宜?
  • 李青楊解釋合壬而忠: 丁壬合木而疏土, 怕土晦火.

天元大成《格物至言》
 
陰柔傳燈之火,可親可灸,或取于樹、或取于石、或取于引化,
喜就燥不就濕,喜夜不喜晝,易引于乾柴,難生于濕木,
甲用一二,乙其全需,癸實難堪,壬為最好。

御定子平《日元確論》 

丁支有六
乙乃丁火嫡母,壬為丁火正官。故曰『抱乙而孝,合壬而忠。』
非若他干,必須正印傷官也。
丁火屬陰,乃陰柔傳燈之火,可親可炙。
或取于樹,甲乙;或取于石,庚[這有趣了...];或取于引化,壬。
總喜就燥,不喜就濕。喜夜不喜晝。[酉時以後為夜, 卯到申為白天, 晚上才看的到燈?]
易引于乾薪,難生于濕木。
甲喜其透,乙喜其全。癸實難堪,壬為最好。

星平大成《生成造化》 

丁火柔中,內性昭融,抱乙而孝,合壬而忠,旺而不烈,衰而不窮,如有嫡母,可秋可冬。
丁火其形一燭燈,太陽相見奪光明,得時能鑄千觔鐵,失令難鎔一寸金。[後面一些相關條文, 會發現丙火對丁火的古書行文不太一致 ]

子平管見(摘自ptt八字版精華區)

丁火其形本屬陰,陽光許助結同心,藏財坐貴偏宜甲,跨馬騎牛最愛壬。
財殺旺時名愈重,水金衰處困尤深,二陽產降逢天乙,爕理陰陽玅用金。

丁火陰柔,得陽火助之方美。十叚錦云:丁為陰火,喜遇陽壬,見丙兮百年安逸。蓋謂丙
內藏辛,丙邀辛金,為丁火之偏財。亦助丁火之光,故云結同心也。財星喜藏貴人,宜坐
甲木直透,此為貴命也。午丑二字,用之扶助,蓋午丁火之祿,丑乃丁火財庫,二者宜見
之為玅。壬水正官,豈不最愛之。如生寅卯提綱為印綬,喜見壬水為官。如財煞並透,有
力者大富貴之命。但水金衰弱,定主蹇滯。如丁火生於季冬,月令財殺並透,又有天乙貴
人輔助。此乃宰相之命也,宜斟酌較之,庶無差忒。

cht相理命理技術
adm Find login register
views:5400